ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-HKG001_MS มหัศจรรย์..ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

รหัสทัวร์
SPLT191836

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
8,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 20 20
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20 20
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20 20
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20 20
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง