ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

BT-HKG001_MS มหัศจรรย์..ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ

รหัสทัวร์
SPLT191836

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20 20
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20 20
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20 20
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20 20
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20 20
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20 20
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 20 20
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20 20
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 20 20
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 20 20
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 20 20
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20 20
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 20 20
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20 20
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 20 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง