ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

Wow Cool Hongkong Shenzhen 3D2N

รหัสทัวร์
SPLT191844

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- Star Avemue Shopping - วัดแชกงหมิว - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
- เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง - บะหมี่เกี๋ยวกุ้ง สไตล์ฮ่องกง
- Avenue of Star - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - ช้อปปิ้งห้างหลอวู่ - สวนดอกไม้จำลองเมืองฮอลแลนด์ - วัดกวนอู - ช้อปปิ้ง OTOP 3 ร้านพิเศษ - โชว์ม่านน้ำ 3 มิติ - เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ(ยืมเงิน) - ร้านจิวเวอรี่ - วัดแชกงหมิว - หวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งเลดี้มาร์เก็ต

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
16 พ.ค. 62 - 18 พ.ค. 62 5,555 9,055 แสดง - 22 22
Sold Out
9 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 5,555 9,055 แสดง - 13 13
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 15 มิ.ย. 62 5,555 9,055 แสดง - 14 14
Sold Out
16 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 5,555 9,055 แสดง - 18 18
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 5,555 9,055 แสดง - 15 15
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 5,555 9,055 แสดง - 12 12
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง