ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PVN30 เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน (เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน)

รหัสทัวร์
SPLT191848

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 3 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
7 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
21 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 29 29
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
19 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 34 34
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 34 34
11 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
15 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
14 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง