ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PVN30 เวียดนามกลาง-ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 3วัน (เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน)

รหัสทัวร์
SPLT191848

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
5 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 34 34
14 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
20 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 9,999 12,999 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง