ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

คุนหมิง ป่าหิน ถ้ำไซอิ๋ว 4 วัน 3 คืน HY

รหัสทัวร์
SPLT191874

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- อุทยานป่าหิน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ถ้ำไซอิ๋ว
- อุทยานป่าหิน - ทะเลสาบเตียนฉือ - ถ้ำไซอิ๋ว - ร้านบัวหิมะ - เมืองโบราณกวนตู้ - ตลาดค้าส่งโหลวซือวาน

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
6 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
7 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
8 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
13 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
20 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
21 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 30 30
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง