ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

(EJ-8DMS) EGYPT+JORDAN 8 DAYS MAY-SEP 19 BY MS

รหัสทัวร์
SPLT191885

ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
59,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
24 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 59,999 66,999 แสดง - 20 20
7 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 59,999 66,999 แสดง - 20 20
21 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 59,999 66,999 แสดง - 20 20
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 62,999 70,499 แสดง - 20 20
19 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 87 62,999 70,499 แสดง - 20 20
2 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 62,999 70,499 แสดง - 20 20
3 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 62,999 70,499 แสดง - 20 20
24 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 63,999 71,499 แสดง - 20 20
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 63,999 71,499 แสดง - 20 20
31 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 63,999 71,499 แสดง - 20 20

รายละเอียดการเดินทาง