ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

WE10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน WE 2019 บิน ไทยสมาย

รหัสทัวร์
SPLT191891

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดแชกงหมิว - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งถนน นาธาน
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเซ็กลัปก๊อก ฮ่องกง - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เซินเจิ้น - วัดกวนอู - เมืองจำลองฮอลแลนด์ - ช้อปปิ้ง 3 ร้าน - ถนนคนเดินตงเหมิน - โชว์น้ำพุเต้นระบำ - เซินเจิ้น - ฮ่องกง - โรงงานจิวเวอร์รี่ - วัดแชกงหมิว - สนามบินฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง