ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

WE10 ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน WE 2019

รหัสทัวร์
SPLT191891

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
6,996 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 ก.ค. 62 - 3 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
14 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
15 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
16 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
21 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 6,996 10,496 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
28 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
2 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
9 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 8,998 12,498 แสดง - 30 30
16 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 7,997 11,497 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง