ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FJL ( S06 ) ไต้หวัน ไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง 3วัน 2คืน New!!

รหัสทัวร์
SPLT191896

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
17 พ.ค. 62 - 19 พ.ค. 62 11,999 13,799 แสดง - 31 31
Sold Out
18 พ.ค. 62 - 20 พ.ค. 62 11,999 13,799 แสดง - 30 30
Sold Out
24 พ.ค. 62 - 26 พ.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
25 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 9,999 11,799 แสดง - 30 30
Sold Out
31 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
12 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
26 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 13,999 15,799 แสดง - 31 31
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,999 16,799 แสดง - 31 31
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 16,799 แสดง - 30 30
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 10,999 12,799 แสดง - 31 31
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง