ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

FJL ( S07) ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5วัน 3คืน New!!

รหัสทัวร์
SPLT191897

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
12,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
3 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
10 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 17,499 แสดง - 30 30
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
12 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
13 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 15,999 18,499 แสดง - 30 30
17 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
19 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
20 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
21 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30
22 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 12,999 15,499 แสดง - 30 30

รายละเอียดการเดินทาง