ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJT-XW53-B03 HAPPY TOKYO PINKMOSS ปะทะ ลาเวนเดอร์ UPDATE 5/05/2019

รหัสทัวร์
SPLT191932

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาน้ำแร่ แช่ออนเซน (-/SET BOX/D) วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์ (B / L / อิสระ) วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ) ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B / อิสระ / --)
อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปู
ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ

เริ่มต้น
16,876 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
1 มิ.ย. 62 - 5 มิ.ย. 62 16,876 24,876 แสดง - 29 34
2 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 16,876 24,876 แสดง - 32 34
3 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 16,876 24,876 แสดง - 34 34
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 19,876 27,876 แสดง - 32 34
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
7 มิ.ย. 62 - 11 มิ.ย. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
8 มิ.ย. 62 - 12 มิ.ย. 62 18,876 26,876 แสดง - 34 34
9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 17,876 25,876 แสดง - 34 34
10 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 17,876 25,876 แสดง - 29 34
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
13 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
14 มิ.ย. 62 - 18 มิ.ย. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 18,876 26,876 แสดง - 34 34
16 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 17,876 25,876 แสดง - 34 34
17 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 17,876 25,876 แสดง - 34 34
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 17,876 25,876 แสดง - 34 34
19 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
20 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
22 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 18,876 26,876 แสดง - 34 34
23 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 17,876 25,876 แสดง - 34 34
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 17,876 25,876 แสดง - 34 34
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 18,876 26,876 แสดง - 34 34
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 17,876 25,876 แสดง - 34 34
1 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 17,876 25,876 แสดง - 34 34
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 18,876 26,876 แสดง - 34 34
8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 21,876 29,876 แสดง - 34 34
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 21,876 29,876 แสดง - 34 34
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 21,876 29,876 แสดง - 34 34
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 20 34
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 25,876 33,876 แสดง - 34 34
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 19,876 27,876 แสดง - 34 34
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 34 34
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 25,876 33,876 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 25,876 33,876 แสดง - 34 34
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
5 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 28,876 36,876 แสดง - 34 34
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 28,876 36,876 แสดง - 34 34
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 28,876 36,876 แสดง - 34 34
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 26,876 34,876 แสดง - 34 34
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 25,876 33,876 แสดง - 34 34
12 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 34 34
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 34 34
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 22,876 30,876 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง