ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJT-XW53-B03 HAPPY โตเกียว พิงค์มอส ปะทะ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน บิน XW

รหัสทัวร์
SPLT191932

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปู
วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาน้ำแร่ แช่ออนเซน (-/SET BOX/D) วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์ (B / L / อิสระ) วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ) ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B / อิสระ / --)

เริ่มต้น
20,876 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 0 10
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 4 10
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 22,876 30,876 แสดง - 10 10
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 25,876 33,876 แสดง - 10 10
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 24,876 32,876 แสดง - 10 10
26 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 23,876 31,876 แสดง - 10 10
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 22,876 30,876 แสดง - 10 10

รายละเอียดการเดินทาง