ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HJT-XW53-B03 HAPPY โตเกียว พิงค์มอส ปะทะ ลาเวนเดอร์ 5 วัน 3 คืน บิน XW

รหัสทัวร์
SPLT191932

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ
อิ่มอร่อยกับเมนูมื้อพิเศษที่มีขาปู
วันแรก สนามบินดอนเมือง (-- /--/--) วันที่สอง เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) หรือ โอชิโนะ ฮัคไค หรือ ทุ่งลาเวนเดอร์ – ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ – อาน้ำแร่ แช่ออนเซน (-/SET BOX/D) วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว – ล่องเรือหงส์– ฟูจิคิว ไฮแลนด์ (B / L / อิสระ) วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยว หรือ (B / อิสระ / อิสระ) ซื้อทัวร์ โตเกียวสกายทรี - วัดอาซากุสะ - ศาลเจ้าเมจิ – ย่านฮาราจูกุ – ย่านโอไดบะ - ย่านชินจุกุ วันที่ห้า สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B / อิสระ / --)

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
5 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 13,876 21,876 แสดง - 1 11
Sold Out
6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 13,876 21,876 แสดง - 0 5
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 12,999 20,999 แสดง - 6 12
Sold Out
18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 17,876 25,876 แสดง - 0 2
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 17,876 25,876 แสดง - 0 11
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 13,999 21,999 แสดง - 3 12
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 21,876 29,876 แสดง - 0 5
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 17,999 25,999 แสดง - 0 26
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 15,999 23,999 แสดง - 0 25
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 20,876 28,876 แสดง - 0 4
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 9 25
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 7 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง