ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTPE04 ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191943

พักโรงแรม 4 ดาว
- วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - ซีเหมิงติง
- แซนวิช + ชาไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ร้านคอสเมติก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ๋วเฟิน - Germanium shop - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆ รับได้Group Size

รายละเอียดการเดินทาง