ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTPE04 ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191943

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - ซีเหมิงติง
- แซนวิช + ชาไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ร้านคอสเมติก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ๋วเฟิน - Germanium shop - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
20 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
23 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
25 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
26 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
27 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
30 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
2 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
5 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
12 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
16 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
19 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
26 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
2 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
9 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
16 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31

รายละเอียดการเดินทาง