ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTPE04 ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191943

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- วัดหลงซาน - ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดปลาไทเป - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - ซีเหมิงติง
- แซนวิช + ชาไต้หวัน - เสี่ยวหลงเปา
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป - สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - วัดหลงซาน - ตลาดปลาไทเป - ร้านคอสเมติก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ๋วเฟิน - Germanium shop - ร้านพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
23 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31

รายละเอียดการเดินทาง