ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTPE04 ไต้หวัน จัดเต็มไทเป [เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่] 4D2N

รหัสทัวร์
SPLT191943

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว

เริ่มต้น
9,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
3 มิ.ย. 62 - 6 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31 31
10 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31 31
17 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31 31
24 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62 9,999 9,999 แสดง - 31 31

รายละเอียดการเดินทาง