ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

HC13-HX LUCKY

รหัสทัวร์
SPLT191954

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
สวนฮอลแลนด์,โชว์น้ำพุ 3 มิติ
ซีฟู้ด,ไวน์แดง,ห่านย่าง
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภ,หาดรีพลัสเบย์,ไหว้องค์หลวงพ่อแชกงหมิว,ช๊อปจิมซาจุ่ย และหลอหวู่

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
27 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 - 7,777 11,277 แสดง - 5 24
Sold Out
2 มิ.ย. 62 - 4 มิ.ย. 62 - 7,777 11,277 แสดง - 19 19
Sold Out
23 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 - 7,777 11,277 แสดง - 7 19
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 - 7,777 11,277 แสดง - 16 20
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 19 19
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 - 7,777 11,277 แสดง - 19 19
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 - 7,777 11,277 แสดง - 7 19
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 17 19
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 19 19
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 19 19
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 19 19
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 - 8,888 12,388 แสดง - 13 19
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 - 14,888 19,388 แสดง - 19 19
Sold Out
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 - 12,888 17,388 แสดง - 19 19
Sold Out
26 ต.ค. 62 - 28 ต.ค. 62 - 9,999 13,499 แสดง - 19 19
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 - 10,999 14,499 แสดง - 19 19
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 - 10,999 14,499 แสดง - 19 19
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 - 10,999 14,499 แสดง - 19 19
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง