ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

CNX79 ฮ่องกง เซินเจิ้น [เชียงใหม่] 7997

รหัสทัวร์
SPLT191982

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
23 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 7,997 13,497 แสดง - 30 30
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 7,997 13,497 แสดง - 30 30
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 7,997 13,497 แสดง - 30 30
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 7,997 13,497 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 7,997 13,497 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง