ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZHAN09 เวียดนามเหนือ ฮานอย มกโจว นิงห์บิงห์ [เลสโก สะพานแก้ว] 4D3N 4D3N

รหัสทัวร์
SPLT192010

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- ชมไร่ชารุปหัวใจ - สะพานแก้ว
ทัวร์เวียดนามเหนือ - สนามบินสุุวรรณภูมิ - สนามบินนอยไบ - เมืองฮานอย - เมืองฮวาบิงห์ - เมืองมกโจว - น้ำตกไต๋เย๋ม Dai Yem waterfall - ไร่ชารูปหัวใจ - สะพานแก้ว - สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - เมืองมกโจว - เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือนิงห์บิงห์ (ฮาลองบก) - วัดบายดิงห์ - เมืองไฮฟอง - สนามบินแคทบี้ - สนามบินสุวรรณภูมิ

เริ่มต้น
8,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
24 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31 31
7 พ.ย. 62 - 10 พ.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 31 31
14 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31 31
21 พ.ย. 62 - 24 พ.ย. 62 9,999 13,499 แสดง - 31 31
28 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 31 31
5 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 11,999 15,499 แสดง - 31 31
12 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31 31
19 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 31 31
26 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 13,999 17,499 แสดง - 31 31

รายละเอียดการเดินทาง