ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

Fun5 : ฮ่องกง-กระเช้านองปิง-เซินเจิ้น-ขอพร 5 วัด

รหัสทัวร์
SPLT192030

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
ขอพร 5 วัด...ใน 2 แผ่นดิน (ฮ่องกง,เซินเจิ้น) วัดพระใหญ่โป่หลิน, วัดกวนอู, วัดเชอกุง, วัดเจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน, วัดเจ้าแม่ทับทิม ทินฮ่าว พร้อมนั่งกระเช้านองปิง ชมโชว์น้ำพุที่ Shekou Sea world ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเซินเจิ้นที่ พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
อาหารจีนเพื่อสุขภาพ
หลอหวู่ ศูนย์การค้าแห่งใหญ่ในเซินเจิ้น City Gate Outlet เอ้าท์เล็ตสินค้าแบรนด์เนมที่เลื่อชื่อ Nathan Road แหล่งช้อปปิ้งที่วัยทีนเอจไม่ควรพลาดในการ Check in

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 20
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 17 มิ.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 20
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 11,999 14,999 แสดง - 0 20
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 20
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 20
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 12,999 15,999 แสดง - 0 20
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 20
Sold Out
27 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 15,999 18,999 แสดง - Waitlist 20
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 0 20
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 13,999 16,999 แสดง - 1 20
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 17 20
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 10,999 13,999 แสดง - 15 20
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 13 20
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 18 20
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 10,999 13,999 แสดง - 16 20
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง