ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

WWV10_EAST USA 10 DAYS (USA-CANADA)

รหัสทัวร์
SPLT192044

ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
27 ก.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 157,000 187,000 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง