ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน บิน CX

รหัสทัวร์
SPLT192052

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- พระใหญ่เกาะลันเตา - วัดกวนอู
ห่านย่าง
ทัวร์ฮ่องกง - สนามบินสุวรรณภูมิ - ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง - พระใหญ่เกาะลันเตา - City Gate Outlet - วัดกวนอู - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP - ตลาดหล่อวู - โชว์ม่านน้ำ 3D - ฮ่องกง - รีพลัสเบย์ - วัดแชกง - ร้านจิวเวอรี่ - วัดหวังต้าเซียน - จิมชาจุ่ย - กรุงเทพ

เริ่มต้น
9,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
22 มิ.ย. 62 - 24 มิ.ย. 62 9,888 14,388 แสดง - 20 20
29 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 9,888 14,388 แสดง - 6 6

รายละเอียดการเดินทาง