ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือพ่นไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน (XW)

รหัสทัวร์
SPLT192053

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
เย๋หลิ่ว ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ วัดหลงซาน ขอพรเรื่องความรักเทพจันทรา ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พักไทเป 2 คืน ชิม ช้อป จุใจ...ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง
ปลาประธานาธิบดี บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟูดส์ไต้หวัน
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เถาหยวน ผูหลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ร้านชา ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง ไทเป ร้านเค้กสัปปะรด เย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิน ศูนย์สร้อยสุขภาพ DUTY FREE ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เริ่มต้น
11,899 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 11,899 16,399 แสดง - 25 25
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 13,899 18,399 แสดง - 25 25
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 12,899 17,399 แสดง - 25 25
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 12,899 17,399 แสดง - 25 25
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง - 25 25
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง - 25 25
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 12,899 17,399 แสดง - 25 25
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 13,899 18,399 แสดง - 25 25
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 13,899 18,399 แสดง - 25 25
4 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 13,899 18,399 แสดง - 1 25
11 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 16,899 21,399 แสดง - 25 25
18 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 14,899 19,399 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง