ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

VZDAD08 เวียดนามกลาง ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH YOU (บินเช้า กลับบ่าย) เริ่มต้น 10999

รหัสทัวร์
SPLT192104

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว

เริ่มต้น
11,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
24 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
25 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
29 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
31 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
1 ก.ย. 62 - 4 ก.ย. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
6 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
7 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
8 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
12 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
13 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
14 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
15 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
21 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
22 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
26 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
27 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
28 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
29 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
1 ต.ค. 62 - 4 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
5 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
6 ต.ค. 62 - 9 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
7 ต.ค. 62 - 10 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
8 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 34 34
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 14,999 19,499 แสดง - 34 34
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 13,999 18,499 แสดง - 34 34
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
19 ต.ค. 62 - 22 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
20 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
22 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 11,999 15,999 แสดง - 34 34
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 12,999 16,999 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง