ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

VZDLI01 เวียดนามใต้ เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้ 3 วัน 2 คืน บิน VZ

รหัสทัวร์
SPLT192111

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พระราชวังฤดูร้อนเบ้าได่ - สวนดอกไม้เมืองหนาว - ลำธารนางฟ้า - Crazy House
- เฝอเวียดนาม - ชิมไวน์แดงดาลัด
ทัวร์เวียดนามใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเลียนเคือง - เมืองมุยเน่ - ลำธารนางฟ้า - ทะเลทรายแดง - หมู่บ้านชาวประมง - เมืองมุยเน่ - ทะเลทรายขาว - เมืองดาลัด - นั่งรถรางชมน้ำตกดาตันลา - พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิเบ๋าไต่ - นั่งกระเช้าชมวัดตั๊กลัม - เครซี่เฮ้าส์ - ตลาดไนท์บาร์ซ่า - เมืองดาลัด - สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบินเลียนเคือง - สนามบินสุวรรณภูมิ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
8 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 30 30
Sold Out
12 มิ.ย. 62 - 14 มิ.ย. 62 7,999 10,499 แสดง - 30 30
Sold Out
14 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
19 มิ.ย. 62 - 21 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 31 31
Sold Out
24 มิ.ย. 62 - 26 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
8 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
10 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30 30
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 9 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 16 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 9,999 12,499 แสดง - 30 30
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 8,999 11,499 แสดง - 30 30
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 30 30
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 9,999 12,499 แสดง - 30 30
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง