ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ129 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ราคาไฟไหม้ 5 วัน 3 คืน บิน แอร์เอเชียเอ็ก

รหัสทัวร์
SPLT192159

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดอาซากุสะ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - เรียนพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพร และทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
26 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
1 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 1 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
29 ก.ค. 62 - 2 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
4 ส.ค. 62 - 8 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
5 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
6 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
11 ส.ค. 62 - 15 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
18 ส.ค. 62 - 22 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 - 14,888 22,788 แสดง - 28 28
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง