ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ129 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ราคาไฟไหม้ 5 วัน 3 คืน บิน แอร์เอเชียเอ็ก

รหัสทัวร์
SPLT192159

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดอาซากุสะ - ทุ่งลาเวนเดอร์ - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - ออนเซ็น - ภูเขาไฟฟูจิ
ทัวร์ญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - เมืองโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ดิวตี้ฟรี - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ท - แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - เรียนพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - เทศกาลสมุนไพร และทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว - วัดนาริตะซัง - โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ช้อปปิ้ง โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - อิออนมอลล์ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
14,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
19 ส.ค. 62 - 23 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
25 ส.ค. 62 - 29 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
1 ก.ย. 62 - 5 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
2 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
22 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
23 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
25 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
29 ก.ย. 62 - 3 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28
30 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 28 28

รายละเอียดการเดินทาง