ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ130 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชียเอ็กซ์

รหัสทัวร์
SPLT192162

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - วันอิสระ - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็นธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเซ็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - วันอิสระ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
14,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง