ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

XJ130 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน บินแอร์เอเชียเอ็กซ์

รหัสทัวร์
SPLT192162

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- ทุ่งลาเวนเดอร์ - ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 - วันอิสระ - วัดอาซากุสะ - ออนเซ็นธรรมชาติ
ทัวร์ญี่ปุ่น - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเซ็นธรรมชาติ - ภูเขาไฟฟูจิ - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - วันอิสระ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

เริ่มต้น
14,888 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
25 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
28 มิ.ย. 62 - 2 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
29 มิ.ย. 62 - 3 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
1 ก.ค. 62 - 5 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
2 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
7 ก.ค. 62 - 11 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
8 ก.ค. 62 - 12 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
10 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
11 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
16 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
20 ก.ค. 62 - 24 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
21 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
22 ก.ค. 62 - 26 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
25 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
26 ก.ค. 62 - 30 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
27 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
3 ส.ค. 62 - 7 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
9 ส.ค. 62 - 13 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
10 ส.ค. 62 - 14 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
17 ส.ค. 62 - 21 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
31 ส.ค. 62 - 4 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
7 ก.ย. 62 - 11 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
8 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
14 ก.ย. 62 - 18 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
16 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34
21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 14,888 22,788 แสดง - 34 34

รายละเอียดการเดินทาง