ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

MM14 ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า ซุปตาร์ ฮูลาฮูล่า 3 4วัน 2คืน บินพิซแอร์(MM)

รหัสทัวร์
SPLT192181

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ - สวนสัปปะรดนาโกะ - ผามันซาโมะ - อาชิบาน่า เอ้าเลท
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนาฮะ โอกินาว่า - ผามันซาโมะ - ร้านโอกาชิ โกเดน - สวนสัปปะรดนาโกะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ - ปราสาทซูริ (ด้านนอก) - อาชิบานา เอ้าเลท - โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำธารมรดกเกียวคุเซ็นโต - โรงงานแก้ว - ย่านโคตุไซโดริ - อเมริกันวิลเลจ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาฮะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
2 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 19,888 27,788 แสดง - 25 25
Sold Out
3 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 25 25
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 7 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 25 25
Sold Out
9 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 25 25
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 25 25
Sold Out
12 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 25 25
Sold Out
13 ต.ค. 62 - 16 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 25 25
Sold Out
14 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 25 25
Sold Out
15 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 25 25
Sold Out
16 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 21,888 29,788 แสดง - 25 25
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 25 25
Sold Out
23 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 22,888 30,788 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง