ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PTK06-PS ทัวร์ตุรกี เมืองโบราณ 8วัน 6คืน บิน UKRAINE AIRLINE

รหัสทัวร์
SPLT192218

ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- พระราชวังทอปกาปึ(TOPKAPI PALACE) - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) - เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) - นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) - เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS - ปราสาทปุยฝ้าย
ทัวร์ตุรกี - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอิสตันบูล - อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - พระราชวังทอปกาปิ - สไปซ์บาซาร์ - เมืองชานัคคาเล่ - ม้าไม้จำลองเมืองทรอย - เมืองเปอร์กามัม - วิหารเทพีอาร์เทมิส - ร้านขนม Turkish Delight - เมืองคูซาดาชี - เมืองโบราณเอฟฟิ ซุส - บ้านพระแม่มารี - ปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้ายเมืองเฮียราโพลิส - เมืองปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง - นครใต้ดิน - เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง - หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า - กรุงอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - สนามบินสุวรรณภูมิ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
13 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 28,888 34,788 แสดง - 25 25
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 27 ก.ย. 62 29,888 35,788 แสดง - 25 25
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 4 ต.ค. 62 28,888 34,788 แสดง - 25 25
Sold Out
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 29,888 35,788 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 18 ต.ค. 62 29,888 35,788 แสดง - 25 25
Sold Out
25 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 28,888 34,788 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง