ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZNRT08 ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว 5วัน 3คืน บิน Thai Lion Air

รหัสทัวร์
SPLT192250

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
- วัดอาซากุสะ - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินนาริตะ - วัดอาซากุสะ - ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าโอโตเมะอินาริ - ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าเล็ท - ภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจุกุ - วันอิสระ - นาริตะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
4 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 9 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
17 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ก.ค. 62 - 23 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
23 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
24 ก.ค. 62 - 28 ก.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
31 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
1 ส.ค. 62 - 5 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
7 ส.ค. 62 - 11 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
13 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
14 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 19 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
16 ส.ค. 62 - 20 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
20 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 27 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
27 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 2 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
4 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 9 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
10 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
13 ก.ย. 62 - 17 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
17 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 23 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
20 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
24 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out
27 ก.ย. 62 - 1 ต.ค. 62 14,999 22,999 แสดง - 25 25
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง