ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

PTK05 ทัวร์ตุรกี ทุ่งลาเวนเดอร์ 8วัน 6คืน บิน Ukraine International Airlines

รหัสทัวร์
SPLT192268

ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
- พระราชวังทอปกาปี - ม้าไม้เมืองทรอย - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ทะเลสาบเกลือ - นครใต้ดิน - เมืองเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย
ทัวร์ตุรกี - สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอังการ่า - คัปปาโดเกีย - นครใต้ดิน - พิพิธภัณฑ์เกอราเม่ - โรงงานพรม/เซรามิค/เครื่องประดับ - ระบำBelly Dance - คอนย่า - พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - ปามุคคาเล่ - คูชาดาชี - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - ร้านเครื่องหนัง - เมืองคูชาดาชี - คูชาดาซี - นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม - อะโครโปลิส - ชานัคคาเล่ - ม้าไม้เมืองทรอย - อิสดันบลู - Blue Mosque - ฮิปโปโดรม - วิหารฮาเจียโซเฟีย - สไปซ์บาซาร์ - พระราชวังทอปกาปิ - สนามบินอิสตันบูล - สนามบินสุวรรณภูมิ

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ รับได้Group Size
18 ก.ค. 62 - 25 ก.ค. 62 - 28,888 34,788 แสดง - 2 2
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 - 29,888 35,788 แสดง - 2 2
Sold Out
30 ก.ค. 62 - 6 ส.ค. 62 - 28,888 34,788 แสดง - 2 2
Sold Out

รายละเอียดการเดินทาง