ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZTBS02 จอร์เจีย ทบิลิซี คาซเบกี้ [เลทส์โก ซัมเมอร์สวีท]

รหัสทัวร์
SPLT192776

ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
พักโรงแรม 4 ดาว
สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ โบสถ์สัญลักษณ์ของประเทศจอร์เจีย ที่มีวิวทิวทัศน์โดยรอบสวยงามที่สุด

เริ่มต้น
33,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
2 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 34,999 44,998 แสดง - 31 31
11 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 33,999 41,998 แสดง - 31 31
25 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 33,999 41,998 แสดง - 31 31
1 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 34,999 44,998 แสดง - 31 31
3 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 34,999 44,998 แสดง - 31 31
23 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 33,999 42,998 แสดง - 31 31
24 ก.ค. 63 - 29 ก.ค. 63 33,999 42,998 แสดง - 31 31

รายละเอียดการเดินทาง