ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZICN05 เกาหลี โซล แทอัน [เลทส์โก ทิวลิปล้นทุ่ง]

รหัสทัวร์
SPLT192852

พักโรงแรม 3 ดาว
เที่ยวเทศกาลดอกทิวลิปติด 1 ใน 5 ของโลก ชมดอกทิวลิปหลากสีสันถึง 1.2 ล้านดอก ถ่ายรูปสุดชิคสวนศิลปะอันยาง ทุ่งดอกอาซาเลียเมืองคันโป

SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ราคาอื่นๆรับได้Group Size

รายละเอียดการเดินทาง