ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ซ่อน

ZRGN01 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลทส์โก สายบุญ]

รหัสทัวร์
SPLT200086

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
พักโรงแรม 3 ดาว
สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีญ์กลางน้ำ นั่งกระเช้าชมวิวขึ้นฑระธาตุอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ !! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู แถมฟรี !! องค์เทพทันใจพร้อมบทสวดมนต์

เริ่มต้น
8,999 บาท

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆรับได้Group Size
5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
11 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 8,999 11,499 แสดง - 25 25
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 12,999 15,499 แสดง - 25 25
5 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 10,999 13,499 แสดง - 25 25
10 ก.ค. 63 - 12 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
11 ก.ค. 63 - 13 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
17 ก.ค. 63 - 19 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
18 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 25 25
24 ก.ค. 63 - 26 ก.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
1 ส.ค. 63 - 3 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
7 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
8 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
14 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
15 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 8,999 11,499 แสดง - 25 25
21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25
29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 9,999 12,499 แสดง - 25 25

รายละเอียดการเดินทาง