29 ประเทศที่อนุญาตให้คนไทยไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 180 วัน

 • 1.ปานามา (Panama)

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 90 วัน

 • 1. อาร์เจนตินา (Argentina)
 • 2. บราซิล (Brazil)
 • 3. ชิลี (Chile)
 • 4. เกาหลีใต้ (South Korea)
 • 5. เปรู (Peru)
 • 6. เอกวาดอร์ (Ecuador)
 • 7. จอร์เจีย (Georgia)
 • 8. วานูอาตู (Vanuatu)

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 30 วัน

 • 1. มาเลเซีย (Malaysia)
 • 2. ลาว (Lao)
 • 3. เวียดนาม (Vietnam)
 • 4. ฮ่องกง (Hong Kong)
 • 5. มาเก๊า (Macau)
 • 6. อินโดนีเซีย (Indonesia)
 • 7. มองโกเลีย (Mongolia)
 • 8. มัลดีฟส์ (The Maldives)
 • 9. เซเชลส์ (Seychelles)
 • 10. รัสเซีย (Russia)
 • 11. แอฟริกาใต้ (South Africa)
 • 12. สิงคโปร์ (Singapore)
 • 13. ตุรกี (Turkey)
 • 14. ฟิลิปปินส์ (Philippines)
 • 15. ไต้หวัน (Taiwan)

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 15 วัน

 • 1. ญี่ปุ่น (Japan)

ประเทศที่อนุญาตให้อยู่ได้ 14 วัน

 • 1. กัมพูชา (Cambodia)
 • 2. บรูไน (Brunei)
 • 3. บาห์เรน (Bahrain)
 • 4. พม่า (Myanmar)

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ

สมาชิกในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด 22 ประเทศ ดังนี้
ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี กรีซ
ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใน 6 ประเทศ ดังนี้

สสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ไซปรัส บัลแกเรีย โรมาเนีย และโครเอเชีย (ยังมิได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น)
สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนียซึ่งต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้น)